Miljøvenlig versus bæredygtighed

Miljøvenlig og bæredygtig er to begreber, der ofte bruges sammen, men som i virkeligheden har forskellige betydninger, hvorfor det er endnu mere vigtigt at fastslå de to begreber 🌳

Miljøvenlig beskriver noget, der er godt for miljøet. Det kan være produkter eller metoder, der mindsker eller helt undgår brugen af skadelige kemikalier, reducerer affald eller sparer på energi og ressourcer. Altså produkter/metoder med mindre CO2 udledning end alternativet💚

Bæredygtig beskriver noget, der kan opretholdes i længere tid, uden at det skader miljøet eller kompromitterer mulighederne for fremtidige generationer. Bæredygtighed er en holistisk tankegang, der tager højde for både økologiske, økonomiske og sociale faktorer, og som arbejder mod at opretholde en balance mellem disse tre elementer 🌍

Så i korthed kan man sige at miljøvenlighed er en del af bæredygtighed, men at bæredygtighed er et bredere begreb, som tager højde for økologiske, økonomiske og sociale faktorer.

En ting kan eksempelvis være miljøvenlig fordi den er lavet af økologisk bomuld, men ikke bæredygtig fordi den er produceret i et land med dårlige arbejdsforhold. På den anden side kan noget være bæredygtigt fordi det er produceret lokalt, med brug af vedvarende energi og under fair arbejdsforhold, og samtidig også være miljøvenligt 🍃

 

Hvorfor have fokus på dette?

Det er derfor meget vigtigt at overveje hvilket begreb der bliver brugt, da de dækker over vidt forskellige elementer. Desværre er begrebet bæredygtighed et meget almindeligt begreb at bruge, selvom det ikke passer til produktet/metoden. Derfor er det en god idé at genoverveje om det oprindeligt er bæredygtigt eller ej 💚

Alt i alt er det vigtigt at tænke bæredygtighed ind i alle aspekter af vores liv, fra den mad vi spiser, til de produkter vi køber, og hvordan vi rejser, for at skabe en verden, der er god for både menneskeret, naturen og miljøet 🌳

 

Du kan læse mere omkring bæredygtighed her 🧸

Tilbage til blog